Spotkanie z absolwentami szkoły

W ubiegłym tygodniu uczniowie klas biologicznych spotkali się ze studentami kierunków medycznych. Nasi goście zapoznali swoje młodsze koleżanki i kolegów ze specyfiką zajęć i różnicami programowymi na wydziale lekarskim, stomatologii, farmacji i fizjoterapii. Zwracali uwagę na różnice w zakresie kształcenia między Uniwersytetem Medycznym w Warszawie i Łodzi. Nasi absolwenci przekazali uczniom wskazówki w jaki sposób dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego oraz jakimi kryteriami kierować się przy wyborze kierunku studiów.

Bardzo dziękuję Julii Kierner, Jakubowi Cuper, Klaudii Okońskiej, Marcie Patulskiej i Rafałowi Kiełkiewiczowi za przyjęcie zaproszenia i przekazanie cennych uwag swoim młodszym koleżankom i kolegom.

Jolanta Stegienka

Skip to content