Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Rada Rodziców

Skład

Wkrótce…

Regulamin

Wkrótce…

Prezydium

Wkrótce…

Plan pracy

Wkrótce…

Preliminarz wydatków

Wkrótce…

Informacje

Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w pierwszy poniedziałek miesiąca, w przypadku święta we wtorek o godz. 17:00 w szkole.
Przypominamy, że klasy które wykażą się odpowiednim poziomem skuteczności zbierania składek na Radę Rodziców dostają do wykorzystania na własne cele 20% uzbieranych składek.

Apel

Rada Rodziców zwraca się z gorącą prośbą do rodziców uczniów naszej szkoły o wpłaty, by poprzez zgromadzone fundusze można wspierać działalność edukacyjno-wychowawczą szkoły.

Zgromadzone fundusze pozwolą wykonać plan finansowy pracy jaki został przyjęty przez Radę Rodziców na obecny rok szkolny.

Wysokość składki Uchwałą Nr 6 z dnia 27.09.2012 r. na rok szkolny 2013/2014 wynosi 100 zł.

W przypadku dwojga dzieci, składka rozpisywana jest równomiernie na każde.

Wpłat należy dokonywać do działu administracyjno-biurowego szkoły (pani Beata Pokora), do wychowawcy klasy lub bezpośrednio na niżej podane konto (w tytule przelewu należy podać imię nazwisko dziecka, oraz klasę).

BANK SPÓŁDZIELCZY w SKIERNIEWICACH

56 9297 0005 0167 7185 2010 0002