„Prus” ponownie Złotą Szkołą !

Ogłoszono kolejną edycję Rankingu COPTIOSH (Centrum Organizacji Przedmiotowo-Tematyczno –  Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych w Białymstoku)

Nasze  Liceum zajęło IX miejsce w Polsce i uzyskało tytuł  ZŁOTEJ  EUROPEJSKIEJ  SZKOŁY  PRAWORZĄDNOŚCI  RP.

IX miejsce zawdzięczamy ubiegłorocznym absolwentkom: Klaudii Soliwodzie, Małgorzacie Czapnik, Katarzynie Pająk, Annie Pawlak oraz uczennicom i uczniom obecnych klas trzecich: Julii Wójcik i Franciszkowi Viscardiemu (3a) oraz Wiktorii Woźnickiej, Michałowi Góralowi, Piotrowi Kowalskiemu i Emilowi Lesiakowi (3e). Nieoceniony  jest też wkład pracy nauczycieli wos i historii.

Na ten tytuł złożyło się 2 tytuły  laureatów  i 11  finalistów olimpiad z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii tj.  Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiady Wiedzy o III RP, Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiady Wiedzy Historycznej.

W poprzednich edycjach tego rankingu, „Prus” też zajmował miejsce w pierwszej dziesiątce i od tego czasu szkoła ma prawo używać tytułu Złotej Szkoły.

Skip to content