„Prus” po raz kolejny PLATYNOWĄ EUROPEJSKĄ SZKOŁĄ PRAWORZĄDNOŚCI W RP

W opublikowanym w  dn. 16 marca  VIII  Rankingu COPTIOSH,  nasze liceum znalazło się na  VII miejscu i uzyskało status Platynowej Europejskiej Szkoły Praworządności w RP.

W rankingu  sklasyfikowano 162 szkoły ponadgimnazjalne, których uczniowie  osiągali sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych  z wiedzy o  społeczeństwie. W ubiegłym roku uczniowie p. Alicji  Wachnianin-Męcina, p. Anny Olczak i p. Andrzeja Kalskiego wystartowali  w 10 takich olimpiadach i zdobyli tytuł laureata i  14 tytułów finalistów. Były to sukcesy w olimpiadach:

Wiedzy o Społeczeństwie, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Wiedzy o III RP, Wiedzy o Prawie, Wiedzy Historycznej.

W Rankingu COPTIOSH  [ Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych w Białymstoku] nasze liceum od trzech lat zajmuje miejsca I-ej dziesiątce.

Skip to content