Projekt RatujeMy

Grupa uczniów z naszej szkoły  zaangażowała się w działania pozaszkolne mające na celu w pełni nauczyć zasad pierwszej pomocy.

Projekt ten jest realizowany pod nazwą RatujeMy i organizowany przez Harcerski Klub Ratowniczy w Skierniewicach pod przewodnictwem Roberta Moraczewskiego  w ramach budżetu obywatelskiego miasta Skierniewic. W projekcie biorą udział następujące osoby:

  • Julia Kardialik IIIbg
  • Igor Majchrowski IIIbg
  • Natalia Wożniak Ic
  • Karolina Kurpińska Ic
  • Joanna Gałaj Id
  • Natalia Kremczer IIa

Opiekunem grupy jest nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa – Grzegorz Bożek. Na zajęciach uczymy się rozszerzonej teorii i przydatnej nam praktyki. Razem z innym grupami z różnych szkół spotykamy się co miesiąc w sobotę w Zespole Szkół Zawodowych nr 3  w Skierniewicach. Dzięki uczestnictwu w projekcie  zostaliśmy wyposażeni w przydatny   i profesjonalny sprzęt do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy. W naszej szkole pojawiły się   3 fantomy (dorosły, dziecko  i niemowlę), plecak ratowniczy i defibrylator.

Skip to content