Powszechny Spis Rolny

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny i potrwa do 30 listopada 2020 r. To badanie statystyka publiczna realizuje co 10 lat – ostatni spis rolny przeprowadzono w 2010 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy.

Do uczestnictwa w badaniu zobowiązani są wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych (zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze), które 1 czerwca 2020 r. prowadziły działalność rolniczą.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi obowiązkowo w formie samopisu internetowego, którego można dokonać z domu, korzystając z własnego komputera, skorzystać ze stanowiska specjalnie do tego przygotowanego w siedzibie urzędu gminy/miasta bądź dzwoniąc na infolinię GUS i wybierając kanał „spisz się przez telefon”.

Niezależnie od trwającego samospisu internetowego z użytkownikami gospodarstw rolnych od 16.09 mogą kontaktować się rachmistrze telefoniczni, a od 1.10 – rachmistrze terenowi, o ile sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli. 

Spośród użytkowników gospodarstw rolnych z województwa łódzkiego, którzy spiszą się przez Internet, 50 pierwszych gospodarstw otrzyma na podane hasło prezent–niespodziankę. Szczegółów należy szukać na stronie internetowej https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki 

ROLNICY!  SPISZCIE SIĘ JAK NA ROLNIKÓW PRZYSTAŁO!

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na infolinię GUS: 22 279 99 99.

Skip to content