Udział w projekcie realizowanym przez MBP w Skierniewicach

5 czerwca uczniowie klasy Id wzięli udział w zajęciach w Palmiarni i Ogrodzie Botanicznym w Łodzi realizowanych  w ramach projektu MBP w Skierniewicach „Co czuje natura”.

Na ścieżkach edukacyjnych ogrodu młodzież poznała różnorodność biologiczną województwa łódzkiego, kolekcje roślin ozdobnych, rośliny lecznicze i przemysłowe oraz gatunki drzew liściastych. Efektem udziału w zajęciach były wykonane przez uczniów kolaże zdjęć i filmy przyrodnicze.

Jolanta Stegienka

Monika Stachów

Zajęcia w Instytucie Kreatywnej Biologii

18 maja grupa uczniów klasy Id uczestniczyła w zajęciach Instytutu Kreatywnej Biologii.

Młodzież wysłuchała wykładu prof. Sakowicza „Australia – w królestwie Parków Narodowych”. Po wykładzie wzięła udział w warsztatach. Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „Fizjologia człowieka doświadczalnie, czyli jak „działa człowiek”. Poprzez stymulację elektryczną nerwów odpowiedzialnych za skurcz ręki uczniowie doświadczyli na sobie skurczu pojedynczego i tężcowego. Przy pomocy EKG sprawdzali pracę swojego serca.  Część osób wzięła udział w warsztatach „Tajemnice wszechświata komórek roślinnych”, gdzie przy pomocy różnorodnych odczynników chemicznych oraz cytologicznych badała struktury komórkowe i prowadziła obserwacje z wykorzystaniem różnych mikroskopów: świetlnego, kontrastowo-fazowego, fluorescencyjnego i ciemnego tła.

Jolanta Stegienka

Etap szkolny Mistrzostw w grę „Uwaga zakręt”

29 maja odbyły się eliminacje szkolne w grę „Uwaga zakręt”.

Już po raz trzeci Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała Mistrzostwa szkół. Do etapu szkolnego zgłosiło się 23 uczniów z klas I, II i III. Po zaciętych walkach została wyłoniona zwycięska szóstka: M. Rybaczuk If (I miejsce), M. Dzięgielwski If ( II miejsce), M. Słomczewski IIIc, M. Rak Ib,  B. Bielak Ib, oraz D. Matysiak If. Finał gry odbędzie się 12 czerwca o godz. 9.00 w Liceum (sala 45). Opiekę nad uczniami sprawowała A. Stopińska.