OLIMPIADY  PRZEDMIOTOWO – TEMATYCZNE  Z  WOS

W najbliższych tygodniach  odbędą się  etapy szkolne następujących olimpiad:

Olimpiada Wiedzy o Prawie                                                          – 21 listopada

Olimpiada Wiedzy o Polsce
i Świecie Współczesnym                                                               – 25 listopada

Olimpiada Wiedzy o  Społeczeństwie                                      – 27 listopada

Olimpiada Wiedzy o  Unii Europejskiej                                       –   6  grudnia

Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka
w Świecie Współczesnym                                                              –   11  grudnia

Olimpiada Wiedzy o  III RP                                                              –   8  stycznia

Zainteresowanych  uczniów  proszę o zgłoszenie zamiaru przystąpienia do etapu szkolnego danej olimpiady  do  Andrzeja Kalskiego. Potrzebna jest ta informacja do powielenia właściwej ilości testów).

Przystąpienie do Olimpiady Wiedzy o Prawie jest możliwe tylko dla uczniów, którzy zgłosili się w październiku.

Informacja  o godzinie i sali, w której będzie odbywać się etap szkolny konkretnej olimpiady będzie każdorazowo  podawana na kilka dni  wcześniej przed właściwym terminem.

 

Skip to content