„NIEBIESKA PRZERWA” DLA AUTYZMU

W kwietniu obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Akcja na celu propagowanie wiedzy na temat tego, coraz bardziej powszechnego, zjawiska.

    Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci młodzieży i dorosłych w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 osób, co oznacza, że w Polsce żyje Ich około 400 tysięcy.

   W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.  Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim.

Nasza szkoła solidaryzuje się z osobami ze spektrum autyzmu i włączyła się, jak co roku, w obchody ŚDŚA. Uczniowie mogą m. in. zdobyć podstawowe wiadomości na temat autyzmu z przygotowanej w tym celu tablicy w górnym łączniku. W środę, 12. 04. 20203r.,  do zachęcała do tego dodatkowo… n i e b i e s k a galaretka dla wszystkich zainteresowanych tematem.

Uczniowie klasy IIIf  z Wychowawcą

Skip to content