Konkursu na prezentację multimedialną „Razem przeciw narkotykom i dopalaczom”

Warunkiem przystąpienia jest samodzielne przygotowanie prezentacji multimedialnej, (zawierającej nie więcej niż 24 slajdy) w przedmiocie konkursu wynikającym z niniejszego regulaminu. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace indywidualne, wcześniej nigdzie nie publikowane. Prezentacje powinny być wykonane w programie Microsoft Power Point, należy dostarczyć je na płycie CD.

Prezentacje należy dostarczyć do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Rybickiego 6 do dnia 26.11.2021 r. Ogłoszenie wyników do dnia 04.12.2021r.

Regulamin konkursu

Anna Michalska

Skip to content