Konkurs fotograficzny „Drzewo w krajobrazie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego”

Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, zachęcenie do jego zwiedzania i poznawania, podkreślenie znaczenia drzew dla kształtowania krajobrazów naturalnych i kulturowych, uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody oraz rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i artystycznych.

Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane samodzielnie, do których uczestnik posiada pełne prawa autorskie. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie tej zasady.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zdjęcia/zdjęć z terenu Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, na których widnieje motyw drzewa/drzew.

Zdjęcia w formie elektronicznej przesyłać można od 14 września do 9 października 2020 roku na adres: konkursy-bpk@parkilodzkie.pl w tytule podając: „Konkurs Drzewo w Krajobrazie BPK”.

Organizator konkursu: p. Iwona Leśniewicz oraz p. Agnieszka Kałucka

Skip to content