Klasa Id „Na Tropach Białek” w Warszawie

We wtorek 2.12.2019r. uczniowie klas Id uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w laboratorium BioCEN w Warszawie.

Korzystając po raz pierwszy ze specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego młodzież izolowała białka z różnych tkanek, oznaczała ich zawartość metodą kolorymetryczną oraz przeprowadziła ich elektroforezę. Zajęcia służyły nie tylko poznaniu pracy laboratoryjnej ale również poszerzeniu wiedzy z zakresu biotechnologii i proteomiki. Dopełnieniem wycieczki przedmiotowej była wizyta w Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie, gdzie uczniowie zwiedzili wystawę stałą poświęconą działalności naukowej i życiu prywatnemu podwójnej noblistki.

Aneta Patrzałek, Jolanta Stegienka

Skip to content