Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych

„Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2023-2024 potwierdzając wolę podjęcia nauki w naszym Liceum składają poniższe dokumenty:

1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty

3. 1 fotografię podpisaną: imię i nazwisko oraz klasa

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

5. Kartę informacyjną kandydata


Skip to content