Jak zostać uczniem liceum?

Informacja o zasadach naboru

Liceum Ogólnokształcące
im. Bolesława Prusa
 96-100 Skierniewice, ul. H. Sienkiewicza 10
telefon: 46 833 31 89
e-mail: lo.prus.skierniewice@interia.eu
www.loprus.pl

Informacje o szkole

Podstawowym atutem naszej szkoły są nauczyciele – profesjonaliści, nie tylko dobrze przygotowani merytorycznie i metodycznie, ale również z wielką serdecznością i zaangażowaniem realizujący program wychowawczy konstruowany na fundamencie wartości rodzin naszych uczniów.

Naszym uczniom zapewniamy:

  • zajęcia rozwijające uzdolnienia;
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • pomoc pedagoga i psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego;
  • opiekę pielęgniarki szkolnej.

Do dyspozycji uczniów są nowoczesne pracownie przedmiotowe i językowe, pracownie komputerowe, dwie sale gimnastyczne, aula, biblioteka oraz informatyczne centrum informacji multimedialnej.W naszym Liceum działają organizacje, w których uczniowie mogą się wykazać zdolnościami organizatorskimi i zaangażowaniem społecznym takie jak: Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło PCK i inne.Najsłynniejsi absolwenci „Prusa” to między innymi: Maciej Wisławski – pilot rajdowy, Lech Mackiewicz – aktor, Tamara Arciuch – aktorka, Justyna Panfilewicz – wokalistka, Tomasz Ciach – inżynier chemik, , Edmund Jaworski – trener kadry narodowej, ppłk. pil. Romuald Suliński – pilot w służbie RAF, Kamila Staryga, Magdalena Placek.

Informacja o zasadach naboru

Nabór do naszego Liceum odbywa się w formie elektronicznej poprzez stronę: lodzkie.edu.com.pl/kandydat  Podstawą prawną przeprowadzenia naboru są:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019, poz. 1737).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1394).

W rekrutacji obowiązują także:

 • Zarządzenie Nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i pozstępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych w województwie łódzkim.
 • Zarządzenie Nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 15 listopada 2021r.  w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 • Zarządzenie Nr 11/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 17 lutego 2022r.
  – zmieniające Zarządzenie Nr 117/2021 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia
  15 listopada 2021 – dotyczy wykazu zawodów wiedzy, artystycznych
  i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

OFERTA EDUKACYJNA

 • Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa
  w Skierniewicach na rok szkolny 2022/2023 
Symbol oddziału Profil oddziału Przedmioty
z rozszerzonym programem nauczania
Opis oddziału
1A Medyczny Biologia Chemia Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, weterynarii oraz przyrodniczych.
1B Dziennikarsko – prawny Język polski
Historia
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, filologia polska, medioznawstwo, bibliotekoznawstwo, administracja, historia, religioznawstwo, archeologia  i inne
1C Społeczny Geografia
WOS
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: nauki społeczne, socjologia, politologia, psychologia, pedagogika i inne.
1D Ekonomiczny Matematyka
Geografia
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: ekonomia, bankowość, zarządzanie i marketing, logistyka, turystyka i rekreacja i inne.
1E Politechniczny Matematyka
Fizyka
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: automatyka, budownictwo, elektronika, mechatronika, biofizyka, energetyka, lotnictwo i inne.
1F Ekologiczny Biologia
Geografia
Uczniowie przygotowywani są do podjęcia studiów na kierunkach: biologia, ekologia, geologia, geografia, zoologia i inne.
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
 • Język polski
 • Matematyka
 • Języki obce (nauczane w szkole podstawowej)
Trzeci przedmiot rozszerzony do wyboru
 • Język angielski
 • WOS (poza klasą 1C)
Języki obce do wyboru (dwa do wyboru spośród oferowanych)
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język francuski
 • Język rosyjski

ZAPRASZAMY, CZEKAMY NA WAS !

Skip to content