FERS 2

Drugi projekt w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE dla ROZWOJU SPOŁECZNEGO (FERS)  

w naszej szkole 

Z radością pragniemy poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do realizacji kolejnego projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+   

TYTUŁ PROJEKTU: „Z ziemi polskiej do włoskiej – poznajemy korzenie kultury łacińskiej”  

ZADANIA, DZIAŁANIA: W ramach naszego projektu odbędziemy realizować dwutygodniową mobilność uczniów do włoskiej szkoły w regionie Emilia – Romagna. Zarówno przed, jak i w trakcie mobilności uczniowie zaangażowani w projekt będą się intensywnie edukować w zakresie kulturowym, społecznym i językowym. Na miejscu, wraz z uczniami włoskiej szkoły realizować będziemy szereg działań edukacyjnych i wspólnych przedsięwzięć społecznych. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowawczych przeprowadzonych przez naszych nauczycieli. Realizacja wyjazdu zaplanowana została na początek roku szkolnego 2024/2025.  

GRUPA DOCELOWA: Z projektu skorzysta trzydziestoosobowa grupa uczniów rekrutowanych ze wszystkich klas poziomów 1-3. We Włoszech uczniowie przebywać będą pod opieką czworga opiekunów. Rekrutacja do projektu przeprowadzona zostanie zgodnie z regulaminem rekrutacji dostępnym na naszej stronie internetowej. W regulaminie tym znajduje się szczegółowa informacja dotycząca kryteriów kwalifikacyjnych i zasad rekrutacji uczestników, wymaganych dokumentów oraz praw i obowiązków uczestników. 

REGULAMIN REKRUTACJI 

FORMULARZ REKRUTACJI

CELE PROJEKTU: Założone w projekcie cele ukierunkowane są na kompensację deficytowych obszarów rozwoju naszych uczniów – niwelowanie skutków wykluczenia społecznego, przełamywanie bariery językowej, rozwijanie świadomości kulturowej oraz promowanie aktywności obywatelskiej młodego Europejczyka. Mobilność uświadomi im potrzebę angażowania się w życie społeczne, świadomy wolontariat i aktywny udział w życiu „małej ojczyzny” – regionu, kraju i Europy. 

REZULTATY PROJEKTU: Dzięki projektowi uczniowie będą mieli okazję zrozumieć, jakie możliwości daje im otwarta Europa. Udział w projekcie pozwoli przełamać barierę językową, rozwijać umiejętność odnajdywania się w różnych rolach w grupie, obalać stereotypy przypisane danej narodowości oraz kształcić cechy ponadnarodowego obywatelstwa europejskiego. Projekt zmotywuje uczniów do aktywnego włączania się w życie publiczne. Wpłynie na relacje rówieśnicze i relacje z nauczycielami, kształtując postawy otwartości i tolerancji, a także gotowość na zmiany. 

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU: 220 575,70 PLN 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 82,52% 

Zapraszamy!   

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Skip to content