Dzień Drzwi Otwartych

W dniu 7 maja w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa odbył się Dzień Drzwi Otwartych.

Licznie przybyli gimnazjaliści i ósmoklasiści oraz ich rodzice, oprowadzani po szkole przez uczniów, mogli obejrzeć prezentacje, doświadczenia przygotowane przez prusaków oraz stałe i tymczasowe ekspozycje.

W strefie przyrodniczej przeprowadzano eksperymenty z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki
i geografii. Uczniowie pochwalili się swoimi osiągnięciami sportowymi i informatycznymi, a szkolni lingwiści zaprezentowali efekty pracy językowców. Odbyło się także spotkanie z Dyrekcją szkoły, która przedstawiła zalety nauki w Prusie i zapoznała zgromadzonych z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020.

Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w to szczególne wydarzenie w naszej szkole, serdecznie dziękujemy.

Koordynatorki DDO

Katarzyna Nowak

Agnieszka Kałucka

Ewelina Malińska

Skip to content