Demaskowanie fake newsów

23 października 2023r. klasa 3c uczestniczyła w warsztatach dotyczących rozwijania umiejętności krytycznego myślenia i weryfikowania informacji w internecie. Organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Demagog, które w ramach projektu edukacyjnego Akademia Fact Checkingu dzieli się wiedzą na temat demaskowania fake newsów.

Uczniowie w trakcie gry „Fakescape. Ucieknij fake newsom” uczyli się, jak tropić przykłady dezinformacji. Wcielając się w rolę fact-checkerów, weryfikowali informacje i oceniali ich wiarygodność. Gra wywołała wiele emocji i zmuszała do krytycznego myślenia.

Umiejętność krytycznego myślenia to jedna z kluczowych kompetencji  XXI wieku. Dzięki niej potrafimy odróżnić to, co prawdziwe od tego, co fałszywe. Zatem dzięki odpowiedniej obserwacji czy analizie informacji poprawnie formułujemy wnioski, odpowiednio komunikujemy informacje i na tej podstawie właściwie rozwiązujemy problemy. W związku z tym krytyczne myślenie jest cenną  umiejętnością, którą warto rozwijać wśród młodych ludzi.

wychowawca klasy 3c
Sylwia Malinowska

Skip to content