FINAŁ OLIMPIADY LINGWISTYKI MATEMATYCZNEJ

W dniu 14.04.2018r. uczennica kl. 3b Kaja Zdrojewska reprezentowała naszą szkołę w etapie centralnym Olimpiady Lingwistyki Matematycznej organizowanej przez Fundację Matematyków Wrocławskich we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetach Wrocławskiego, i zdobyła tytuł laureata OLM. Znalazła się w gronie 18 najlepszych licealistów-matematyków w Polsce oraz 48 osób , którym organizatorzy przyznali tytuł finalisty.

W tegorocznej edycji Olimpiady Lingwistyki Matematycznej wzięło udział 4585 uczestników z ponad 250 szkół z całej Polski. Spośród nich do zawodów okręgowych zakwalifikowano 521 osób .Na tym tle wynik uzyskany przez Kaję Zdrojewską wydaje się imponujący.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Sukiennik

X Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta

W wyniku głosowania, które odbyło się 15 stycznia 2018 r. w skład Młodzieżowej Rady Miasta weszło troje uczniów naszej szkoły: Marcelina Kłosińska, Aleksandra Nowakowska i Piotr Witczak. 16 lutego radni wzięli udział w I sesji MRM, podczas której złożyli uroczyste ślubowanie, odebrali gratulacje od Prezydenta Miasta oraz wybrali prezydium rady. Aleksandra Nowakowska została sekretarzem rady.

Gratulujemy naszym radnym oraz życzymy kreatywności i powodzenia w realizacji zadań.

Małgorzata Pałczyńska