2 WRZEŚNIA 2022 z EKOLOGICZNYM PROJEKTEM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM W PRUSIE

pod hasłem Bądź zdrów! Bądź zdrowa!  – to tak wiele znaczy

Bądź zdrów! Bądź zdrowa! – to zarówno wyraz serdeczności, jak i dobre życzenie skierowane pod adresem drugiej osoby. Wszystkie te konotacje obejmuje nasz tegoroczny projekt, w ramach którego dokonamy analizy czterech sfer życia człowieka składających się na jego szeroko pojęty

DOBROSTAN:

  • ODŻYWIANIE
  • RUCH
  • KONDYCJA PSYCHICZNA
  • ŚRODOWISKO NATURALNE

W zespołach klasowych zastanowimy się, co można zrobić dla innych, nie tylko życząc im zdrowia i pomyślności, ale aktywnie się do tego przyczyniając. W odniesieniu do wszystkich tych sfer opracujemy plany działań grupowych będących wyrazem spełnienia życzenia zamykającego się w słowach Bądź zdrów! Bądź zdrowa!

Cele projektu to integracja i aktywizacja społeczności szkolnej oraz rozwijanie  umiejętności, takich jak współdziałanie, kreatywność, planowanie, wrażliwość językowa, ale przede wszystkim pogłębianie postaw empatii i wzajemnej życzliwości.

Projekt realizowany będzie dwuetapowo:

  • faza planowania działań w formule konkursowej – 2 września 2022r.;
  • faza realizacji działań i upowszechniania ich rezultatów – cały rok szkolny 2022/2023.
Skip to content