Nabór 2020-2021

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS PIERWSZYCH

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO NASZEGO LICEUM SĄ ZOBOWIĄZANE W TERMINIE DO 18 SIERPNIA 2020 R. POTWIERDZIĆ WOLĘ PODJĘCIA NAUKI POPRZEZ ZŁOŻENIE:

  • ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
  • ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  • 1 FOTOGRAFIĘ (PODPISANĄ IMIENIEM I NAZWISKIEM, KLASA);
  • KARTĘ INFORMACYJNĄ KANDYDATA 2020/2021 (DO POBRANIA);
  • ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (DO POBRANIA).
Skip to content