Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Nabór 2020-2021

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach podaje informacje na temat obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Lp.Symbol oddziałuPrzedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.1a– język polski
– matematyka
– języki obce nauczane w szkole podstawowej
2.1b– język polski
– matematyka
– języki obce nauczane w szkole podstawowej
3.1c– język polski
– matematyka
– języki obce nauczane w szkole podstawowej
4.1d– język polski
– matematyka
– języki obce nauczane w szkole podstawowej
5.1e– język polski
– matematyka
– języki obce nauczane w szkole podstawowej