Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

Na Rok Szkolny 2020/2021 Rada Rodziców Naszej Szkoły wybrała ofertę grupowego
ubezpieczenia NNW uczniów w firmie InterRisk.

Wybrany wariant:

-45 zł na 30 000 zł sumy ubezpieczenia (300 zł za 1% uszczerbku)

Niniejsze ubezpieczenie działa 24/H w domu, w życiu prywatnym, w szkole oraz na zajęciach
sportowych (cały świat).

Wpłat należy dokonywać na rachunek podany poniżej:
InterRisk TU S.A.
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
69 2490 0005 0000 4000 6107 0969
Wybrana składka 45 zł
Tytułem: Imię i nazwisko ucznia i klasa