1a 1humanistyczno - społeczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:05- 8:50 Hist AK 33 JP DM 13 WDŻWR-1/3 #wce 96 JP DM 13 Geog PS 34
2 8:55- 9:40 r_wos AK 33 JP DM 13 Hist AK 33 JP DM 13 e_dla_bezp GB 3
3 9:50-10:35 Biol IL 25 JN II K-1/7 #1n1 3
JN II P-2/7 #1n3 34
JR II K-3/7 #1s1 43
JR II P-4/7 #1s3 23
JF II P-5/7 #1f1 73
Matem MJ 24 plastyka PB 1 WOS AK 33
4 10:55-11:40 GW AK 33 Matem MJ 24 r_j.pol DM 3 JN II K-1/7 #1n1 21
JN II P-2/7 #1n3 62
JR II K-3/7 #1s1 30
JR II P-4/7 #1s3 2
JF II P-5/7 #1f1 73
WF-2/7 #1z2 H2
WF-5/7 #1z5 H1
WF-7/7 #1z1 G2
5 11:50-12:35 JN II K-1/7 #1n1 92
JN II P-2/7 #1n3 35
JR II K-3/7 #1s1 2
JR II P-4/7 #1s3 24
JF II P-5/7 #1f1 73
JA I K-1/3 #1r3 30
WF-3/3 KH H2
JP DM 3 Matem MJ 24 WF-2/7 #1z2 H2
WF-5/7 #1z5 H3
WF-7/7 #1z1 G2
6 12:45-13:30 r_j.pol DM 1 r_wos AK 33 Rel GG 22 Chem PA 43 Fiz PA 43
7 13:40-14:25 r_ang-1/3 #1a3 34
JA I K-2/3 #1r2 20
JA I K-3/3 #1a7 1
JA I K-2/3 #1r2 12
JA I K-3/3 #1a7 32
Rel GG 22 WF-2/3 KH H1
I-3/3 ST 45
JA I K-1/3 #1r3 25
8 14:30-15:15 JA I K-1/3 #1r3 34
JA I K-2/3 #1r2 20
r_ang-3/3 #1r7 1
E-1/7 #1et 13 JA I K-3/3 #1a7 1 r_ang-2/3 #1a2 25 I-1/3 ST 45
9 15:20-16:05   E-1/7 #1et 13      
Drukuj plan
wygenerowano 2019-10-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum