VII Zjazd

VII Zjazd Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków naszej szkoły z okazji 115-lecia jej istnienia przeszedł już do historii.  Uroczystość  rozpoczęła się o godzinie 9.00 na rynku miejskim.

Przewodnicząca komitetu Zjazdowego p. Zofia Ulińska przywitała zgromadzonych absolwentów, nauczycieli i uczniów. Następnie uczestnicy Zjazdu udali się do kościoła św. Jakuba, gdzie odbyła się msza św., podczas której poświęcono replikę sztandaru szkoły.
Po mszy uczestnicy Zjazdu w uroczystym pochodzie przeszli do szkoły. W recepcjach obsługiwanych przez uczniów klas drugich otrzymali materiały zjazdowe i drobne upominki. Dalsza część uroczystości odbywała się na sali gimnastycznej, gdzie zebrali się wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się między innymi:  pani Jolanta Chełmińska- Wojewoda Łódzki, pan Jan Kamiński- Łódzki Kurator Oświaty, pan Leszek Trębski- Prezydent Miasta Skierniewice, pani Beata Jabłońska- I zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice, pani Dorota Rutkowska- poseł na Sejm RP, pan Dariusz Seliga- poseł na Sejm RP,a także liczne grono dyrektorów skierniewickich szkół.Podczas uroczystości zaprezentowano nowy sztandar, który absolwenci przekazali uczniom szkoły. Jego fundatorzy uroczyście wbili w drzewiec pamiątkowe gwoździe. Goście podziękowali za zaproszenie, serdeczne przyjęcie i podniosły nastrój uroczystości. Absolwenci z sentymentem wspominali szkolne czasy, niektórzy przekazali na ręce pani dyrektor upominki. Dzięki prezentacji multimedialnej uczestnicy Zjazdu mieli okazję poznać  życie szkoły w ostatnich pięciu latach.
Zjazd był też okazją do wręczenia wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły nagród i odznaczeń.W międzyczasie delegacje złożone z nauczycieli i uczniów złożyły kwiaty i znicze na grobach zasłużonych nauczycieli.
Uatrakcyjnieniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką pani Krystyny Kostarskiej. Szkolni artyści zaprezentowali program złożony z piosenek z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, uzupełniony przez prezentację układu tanecznego i popis kwintetu smyczkowego. Całości dopełniły występy absolwentów, m.in. recital Kariny Dyśko z zespołem. Wszystkich występujących nagrodzono oklaskami i pochwałami.
Z wielkim zainteresowaniem spotkała się wystawa pamiątek i zdjęć zaprezentowanych w auli szkolnej. Uczestnicy z sentymentem przeglądali kroniki szkolne, mieli też okazję wpisać się do wyłożonej aktualnej kroniki. Ostatnim miłym akcentem uroczystości, były spotkania klasowe i bal wieczorny absolwentów.

DO OBEJRZENIA ZDJĘĆ ZAPRASZAMY W ZAKŁADCE GALERIA

Skip to content