Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach

ul. Henryka Sienkiewicza 10, 96-100 Skierniewice

Dokumenty programowe

Statut szkoły

Koncepcja pracy szkoły

Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Plan pracy Dydaktyczno-Wychowawczej
Programy nauczania
Zestawy podręczników
Regulaminy
Procedury

Zarządzenia

Inne dokumenty