INFORMACJA DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLAS PIERWSZYCH

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO NASZEGO LICEUM SĄ ZOBOWIĄZANE W TERMINIE OD 23 LIPCA 2021 ROKU DO 30 LIPCA 2021 R. DO GODZINY 15:00 POTWIERDZIĆ WOLĘ PODJĘCIA NAUKI POPRZEZ ZŁOŻENIE:

  • ORYGINAŁU ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ;
  • ORYGINAŁU ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

  • 1 FOTOGRAFIĘ (PODPISANĄ IMIENIEM I NAZWISKIEM, KLASA);
  • KARTĘ INFORMACYJNĄ KANDYDATA 2021/2022 (DO POBRANIA NA STRONIE SZKOŁY);
  • ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (DO POBRANIA
    NA STRONIE SZKOŁY).

Wiktoria Bzoma laureatką III-go miejsca olimpiady.

W sobotę 26 czerwca odbył się zawody centralne Olimpiady Wiedzy o UE. Wzięła w nich udział uczennica naszej szkoły Wiktoria Bzoma z klasy 2f.

Po dwu etapach zmagań testowych Wiktoria zajęła 3 miejsce, zyskując tytuł laureata.

Gratulujemy sukcesu!!!

W Olimpiadzie Wiedzy o UE nasi uczniowie startują z powodzeniem od wielu lat, lecz jeszcze nigdy żaden „nie znalazł się na podium”.

A.Kalski

WYPŁATA STYPENDIUM

Stypendium Dyrektora Szkoły będzie wypłacane od 05 lipca 2021 roku w sekretariacie w godzinach pracy szkoły.