Informacja o etapach szkolnych olimpiad przedmiotowo-tematycznych organizowanych przez COPTIOSH.

W nadchodzących tygodniach będą przeprowadzone zawody w następujących terminach:

1/ Olimpiada Wiedzy o UE:

– 2.12.2020 r. o godz. 13.00

2/ Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym:

– 7.12.2020 r. o godz. 9.00

3/ Olimpiada Wiedzy o III RP:

– 9.12.2020 r. o godz. 12.00

4/ Olimpiada Wiedzy Historycznej:

– 14.12.2020 r. o godz. 10.00

5/ Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie:

– 16.12.2020 r. o godz. 13.00

W dniu eliminacji szkolnych w szkole będzie podana informacja, w której sali one się odbędą. Należy zabrać z sobą maseczkę ochronną !

Konieczne jest poinformowanie p. Andrzeja Kalskiego poprzez teams’a (lub na mail: [email protected]) o zamiarze przystąpienia do konkretnej olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Uczniowie zamierzający wziąć udział w tej olimpiadzie proszeni są o zapoznanie się z Komunikatem  Komitetu Głównego w sprawie zmiany formuły zawodów szkolnych. Informacja ta jest zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady w zakładce Aktualności.

Zamiar przystąpienia do zawodów  szkolnych należy zgłosić Andrzejowi Kalskiemu (poprzez e-dziennik bądź na maila  [email protected])

A.Kalski – przewodniczący Komisji Szkolnej Olimpiady