Administracja

* Godziny pracy:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Sprawy uczniów załatwiane są w godzinach 12:00 – 16:00
mgr Karolina Sławińska – główny księgowy
Małgorzata Gościniak – referent
mgr Marzena Antosik – specjalista ds. kadr i płac
mgr Aneta Słojewska – sekretarz szkoły
Beata Pokora – starszy referent ds. administracji