Administracja

* Godziny pracy:

                 Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Sprawy uczniów załatwiane są w godzinach 12:00 – 16:00


mgr Dariusz Bauer
– kierownik gospodarczy

mgr Monika Bielak – główny księgowy
Małgorzata Gościniak – sekretarka
mgr Elżbieta Matusiak – starszy specjalista ds. kadr i płac
mgr Aneta Słojewska – sekretarz szkoły
Beata Pokora – starszy referent ds. administracji