Absolwenci

„Tylko uczciwi i rozumni społeczeństwu służą” (B.Prus)

W tym miejscu znajdziecie, Państwo, informacje na temat losów naszych absolwentów.

Zapraszam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi uczelni oraz kierunków, na których studiują

nasi wychowankowie

Monika Stachów.

                                 

Rocznik klas 2013 – 2016

Matura 2016
W tym miejscu znajduje się prezentacja na temat wyborów edukacyjno-zawodowych naszych absolwentów. Znajdą tu Państwo informacje o tym, na jakich kierunkach absolwenci studiują oraz jakie uczelnie wybrali. Wybory absolwentów zostały również przedstawione w podziale na poszczególne klasy.

Rocznik klas 2012- 2015
Matura 2015

W tym miejscu znajduje się prezentacja na temat wyborów edukacyjno-zawodowych naszych absolwentów. Znajdą tu Państwo informacje o tym, na jakich kierunkach absolwenci studiują oraz jakie uczelnie wybrali. Dodatkowo zestawione zostały preferencje odnośnie kierunków studiów na przestrzeni lat 2012- 2015.

 

Rocznik klas 2011- 2014
Matura 2014

W tym miejscu znajduje się prezentacja na temat wyborów edukacyjno- zawodowych naszych absolwentów. Znajdą tu Państwo informacje o tym, na jakich kierunkach absolwenci studiują oraz jakie uczelnie wybrali. Dodatkowo zostały przedstawione dane odnośnie poszczególnych klas.

Rocznik klas 2010- 2013
Matura 2013

W tym miejscu znajduje się prezentacja na temat wyborów edukacyjno- zawodowych naszych absolwentów. Znajdą tu Państwo informacje o tym, na jakich kierunkach absolwenci studiują oraz jakie uczelnie wybrali.

Rocznik 2009- 2012

Matura 2012

Ankieta została przeprowadzona w czerwcu 2012. Jej celem  było sprawdzenie na ile deklarowane wybory i decyzje edukacyjno-zawodowe podejmowane przez absolwentów w czerwcu  są zbieżne z tymi, jakich dokonali w październiku po uzyskaniu wyników z komisji rekrutacyjnych uczelni wyższych.

Losy rocznika 2010

Skip to content