mLegitymacja

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu mLegitymacja szkolna – wspólnej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji. W formularzach udostępnianych rodzicom w aplikacji e-dziennik można pobrać wniosek o wydanie uczniowskiej mLegitymacji. Powyższy wniosek należy wydrukować, uzupełnić o numer legitymacji w wersji papierowej oraz podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły. Po wpłynięciu wniosku zostaną uruchomione procedury aktywowania aplikacji mLegitymacja dla ucznia. Na stronie internetowej szkoły zamieszczona jest instrukcja pobierania aplikacji mLegitymacja oraz regulamin usługi mLegitymacja szkolna, z którymi należy się zapoznać.

Informacje dotyczące aplikacji mLegitymacja znajdują się  na stronie Ministerstwa Cyfryzacji oraz w poniższym pliku.